Press

 
img-377e0951945742af12832f40d034fc68.jpg

Oglas za javnu nabavku

13.11.2018

Privredna društva iz Prevent Grupacije u BiH pozivaju sva zainteresovana pravna lica za dostavljanje ponuda na osnovu potreba društva koje su unaprijed definisane. Detalje o pojedinačnim grupama roba, kao i kontakt informacije, možete preuzeti na zvaničnoj stranici Prevent Grupacije www.prevent.ba

Poziv će biti otvoren od 02.11. do 16.11.2018. do kada je ujedno i krajnji rok za dostavljanje ponuda. Uz ponudu sva zainteresovana pravna lica su dužna dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. Dokaz o solventnosti
  2. Dokaz o nekažnjavanju
  3. Referens listu

Prikupljanje ponuda u periodu: 02.11. do 16.11 (eod)

Uprava Društva zadržava pravo diskrecionog izbora dobavljača.

U daljem tekstu su navedene grupe artikala za koje je potrebna ponuda. Molimo Vas da ponude dostavljate isključivo za pojedine grupe roba. Ukoliko ste spremni ponuditi artikle iz više grupa, molimo Vas da za svaki lot ponudu pošaljete odvojeno.

 

LOT1 – GORIVO                                                

LOT2 – KANCELARIJSKI   MATERIJAL                                                              

LOT3 – FOLIJA ZA CUTTERE                         

LOT4 – PERFORIRANI PAPIR                         

LOT5 – ULJA I MAZIVA

LOT6 – IGLE I MAKAZE   

LOT7 – NAJLONSKA AMBALAZA   

LOT8 – KARTONSKA AMBALAZA

LOT9 – SELOTEJP

 

Ponude dostavljati izričito na adresu  PREVENT CEE d.o.o. Bulevar Meše Selimovića 16,

71000 Sarajevo sa naznakom „PONUDA ZA lot ... NE OTVARATI“

Kontakt telefon: 032 941 301