Press

 
^4695476587AF20B8A77AD3009EBA29BDA84E83DF9ABF47DA24^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Zajednički nastavljamo i dalje graditi Prevent grupaciju u Bosni i Hercegovini.

27.12.2016

Prevent grupacija ulazi u 18. godinu poslovanja u BiH, sa 3 nove lokacija i 1500 novih uposlenika. Kroz protekli period kontinuirano smo ulagali u razvoj novih ideja, širenje tržišta i vodili se vizijom liderstva kao ključnog faktora uspjeha. Kao prepoznatljiv poslovni sistem sa diversificiranim spektrom proizvoda i usluga pozicionirali smo se među lidere razvoja bh. privrede i društva. Pored automobilske industrije, Grupacija je značajno prisutna u segmentima namještaja, modne i zaštitne konfekcije, obuće, a u segmentu metala smo napravili iskorak i poslali snažnu poruku razvoja ove industrije i njenih potencijala u BiH. Zajedno smo, u 2016. godini potvrdili da se predanim radom, zalaganjem, strateškim planiranjem i dugoročnim djelovanjem može poslovati na održiv i odgovoran način. Zajednički nastavljamo i dalje graditi Prevent grupaciju u Bosni i Hercegovini. Pogledajte neke od najznačajnih postignuća Grupaciju u 2016.