Poziv za dostavljanje ponuda

 

Privredna društva iz Prevent grupacije u BiH pozivaju sva zainteresovana pravna lica za dostavljanje ponuda na osnovu potreba društva koje su unaprijed definisane.

Poziv će biti otvoren od 23.10. do 06.11.2015, do kada je ujedno i krajnji rok za dostavljanje ponuda.
Molimo Vas da ponude dostavite u zatvorenim kovertama, obavezno sa naznakom LOT-a za koji šaljete ponudu, na adresu:  

Prevent BH
Topuzovo Polje bb
71300 Visoko
Bosna I Hercegovina

Molimo Vas da ponude dostavljate isključivo za pojedine grupe roba. Ukoliko ste spremni ponuditi artikle iz više grupa, molimo Vas da za svaki lot ponudu pošaljete odvojeno.

Nakon odabira najkonkurentnijeg dobavljača po pojedinim grupama roba, dobavljači koji uđu u drugi krug su dužni dostaviti uzorke na testiranje. Nakon testiranja uzoraka od strane kupca, ukoliko isti budu odgovarali našim potrebama, sa dobavljačem će se potpisati ugovor o saradnji.

PREUZMITE LOTOVE

Uz ponudu sva zainteresovana pravna lica su dužna dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. Dokaz o solventnosti;
  2. Dokaz o nekažnjavanju;
  3. Referentnu listu

 

Broj lota Naziv lota Broj lota Naziv lota
1 GORIVO 13 ULJA I MAZIVA
2 TONERI 14 LEŽAJEVI, SEMERINZI, REMENJE
3 KANCELARIJSKI MATERIJAL 15 MJERNA OPREMA
4 NAJLONSKA AMBALAŽA 16 IGLE I MAKAZE
5 KARTONSKA AMBALAŽA 17 BOJE I LAKOVI
6 DRVENA AMBALAŽA 18 BRUSNE PLOČE I BRUSNI PAPIR
7 SELOTEJP 19 KREČ
8 BRAVARIJA 20 INDUSTRIJSKA SOL
9 PNEUMATIKA 21 BAZNA HEMIJA
10 ELEKTROMATERIJAL 22 POSEBNI MATERIJAL ZA PROIZVODNJU
11 FILTERI 23 PREVOZ ZAPOSLENIKA / TRANSPORTI UNUTAR BIH
12 VIJČANA ROBA 24 ISHRANA ZAPOSLENIKA

Uprava Društva zadržava pravo diskrecionog izbora dobavljača, bez ikakve obaveze prema ponuđačima.

Prevent BH